slika alfa tv lekarite revoltirani za neostvarenite 100.000 denari 1