alfa tv sindikatot na klnicki bara da se izzemat zdravstvenite rabotnici