АСУЦ БОРО ПЕТРУШЕВСКИ – СКОПЈЕ

admin

Адреса:  Бул. Александар Македонски бр. 26б
Телефони: 02 3115 819 лок. 107 и 207;

Поволност за технички преглед: 10% за плаќање во готово; плаќање на 10 рати без камата (без попуст).

Во склоп на технички преглед следува бесплатно:

  • Перење на возилото (еднократно, во текот на техничкиот преглед)
  • Промена на предни диск плочки
  • Промена на  надворешни сијалички од возило
  • Три бесплатни контролни прегледи-констатирање на неисправност
  • Дотерување на светла и на  рачна сопирачка
  • Проверка на разладна течност на мотор
  • Монтирање на регистарски таблички
  • Проверка на состојба на акумулатор

Промотивна цена на перење на возило од 70 денари во текот на 1 година (додека трае важноста на регистрацијата)

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }