АУТОМАКЕДОНИЈА & АМ ЦЕРТ & АМ БРОКЕР – СКОПЈЕ

admin

Адреса: 16 Македонска Бригада бр.2 Скопје; Спроти Шумарскиот Факултет, тел. 02 3103 152; Бул Борис Трајковски, во близина на Спортската сала Расадник, тел. 02 3103 267; Бул Борис Трајковски, во поранешниот комплекс на Стакларница, тел. 02 2465 010
Поволност: 10% попуст; 6 до 8 рати


АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје:

Технички преглед, регистрација, хомологација, атести, процена и вештачење, менаџмент системи…
Поволност: 8 (осум) еднакви рати


АМ БРОКЕР АД Скопје:

Авто и сите други видови осигурување од сите осигурителни компании во земјата
Поволност: 8 (осум) еднакви рати


АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје:

Mулти бренд сервисни центри и резервни делови, продажба на возила
Поволност: 6 (шест) еднакви рати, освен за набавка на ново возило кое за корисникот на стоки и услуги ќе се нуди под поволни услови


Локации и контакти

Експозитура Автокоманда, 16 Македонска Бригада бр.2, Спроти Шумарскиот Факултет, тел. 02 3103 152
Експозитура Кисела Вода, Бул Борис Трајковски, во близина на Спортската сала Расадник, тел. 02 3103 267
Експозитура Стаклара, Бул Борис Трајковски, во поранешниот комплекс на Стакларница, тел. 02 2465 010

Напомена: Поволностите се остваруваат со клуб картичка SILVER , која можете да ја подигнете во просториите на Лекарската Комора или да се обратите на тел. 02 310 3274 (лице за контакт Елена)
За да ја добиете Клуб картичката SILVER претходно треба да пополните   Формулар за регистрација на Партнери / Клиенти  Клуб картичка SILVER

Пополните го Формуларот за регистрација на Партнери / Клиенти  Клуб картичка SILVER и со него да ја подигнете Клуб картичката SILVER

Погледнете го Списокот на поволности што ги нудат овие три фирми  во склоп на групацијата Аутомакедонија.

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }