БИАНА ШУС – КУМАНОВО

admin

БИАНА ШУС  –  КУМАНОВО

Локација: ул. 100 бр. 70а, нас. Карпош, Куманово; ул. Доне Божинов бр. 18, Куманово
Телефон: 031/475-590

Поволност: плаќање на 3 рати 
www.bianashoes.mk

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }