БОБИЛИ – СКОПЈЕ

admin
БОБИЛИ – СКОПЈЕ
Адреса: ГТЦ приземје

Тел. 02/3238-967; 070/763-343; 070/687-098

Поволност: Од 3 до 5 рати

Повеќе информации:

Поволност: 

  • На 3 рати без ограничување на сумата
  • На 4 рати над 6000,00 денари
  • На 5 рати над 10000,00 денари

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }