Еуролинк Осигурување – Скопје / Р. Македонија

admin

Еуролинк Осигурување – Скопје / Р. Македонија

Адреса: ул. Никола Кљусев бр. 2, Скопје
Телефон: 077 949 086 лице за контакт Љупчо
    
Поволност за осигурување: плаќање на 12 рати без камата  
Достава на полиса на работно место: порачки за полиси по можност 1 ден порано преку благајна. 

Повеќе информации:

Сите видови осигурување како:
1. Станбено осигурување (станови, куќи и покуќнина)
2. Автоодговорност при регистрација на возила
3. Зелена карта
4. Каско осигурување
5. Осигурување од незгода
6. Патничко осигурување од сите земји во светот и
7. Сите други видови на осигурување

1. Плаќање одеднаш со попуст од 10% освен осигурувањето од
автомобилска одговорност (при регистрација), зелен картон и
патничко осигурување
2. Плаќање до 12 месечни рати без камата
3. Висината на ратата да не биде помала од 300 денари

Избраните видови осигурувања вработените, членови на Синдикатот на Клички центри можат да ги склучуваат со дополнителен попуст од 10% за одредени видови осигурувања како и избор на начинот на плаќање:
Задршката од плата ќе се реализира месечно и ќе започне со приемот на првата следна плата по склучување на осигурувањето.
Порачките на полисите се вршат по можност еден ден порано од потребата за осигурување преку администраторот во Вашата организација до лицето за контакт на телефон 077 949 086 и полисата ќе биде доставена во организацијата, на работното место без сложена административна процедура.
Претходно пополнете го документот за административна забрана за плата (потврда)  од web страната на синдикатот и заверете го во Вашата благајна.

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }