ЛЕМАР АТЕЉЕ – СКОПЈЕ

admin

ЛЕМАР АТЕЉЕ – СКОПЈЕ

Локација: ТЦ Бисер, 1 Кат – Скопје
Телефон: 02 5110217, 072 211 246, 071 366 780
e-mail: ateljelm@gmail.com
fb Atelje Lemar

Поволност: од 0 до 12 рати

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }