Листа на хронични болести со дијагнози кои се ослободени од работни обврски

ЛИСТА НА ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАГНОЗИ КОИ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД РАБОТНИ ОБВРСКИ 

1.1. Хронични респираторни заболувања:
– ХОББ – Хронична опструктивна белодробна болест – J44
– Астма – J45
– Интестицијална фиброза – Ј84

1.2. Тешки кардиоваскуларни заболувања:
– Срцева слабост со EF<40
– Акутен миокарден инфаркт до 3 месеци
– Срцеви заболувања со тешка пулмонална хипертензија
– Тешка аортна и митрална стеноза
– Воспалителни заболувања на срце (миокардит, ендокардит) < 6 месеци
– Имплантиран пејсмејкер или срцев дивајс до 3 месеци
– Длабока венска тромбоза до 3 месеци 

1.3. Дијабетес мелитус:
– Дијабетес тип I – инсулин зависен
– Дијабетес тип II на инсулинска терапија со коморбидитети: Миокарден
инфаркт, церброваскуларен инсулт, стеноза на периферна циркулација и ХБИ 

1.4. Сите малигни заболувања – C00-C97

1.5. Имунокомпромитирачки состојби:
– Состојба по трансплантација на бубрег – Z94.0
– Хроничен нефротичен синдром – N04.9
– Интермитентна хемодијализа – Z99.2
– Состојби со биолошка или комбинирана имуномодулирана терапија – M05, M06,
M45.00
– Некротизирачки васкулопатии, системски еритематозен лупус,
дерматополимиозит, системска склероза – M31 – M34.

Дополнување на листата на хронични дијагнози

Цистична фиброза (E84), а доколку дете е болно од истата, ослободен од работа е и еден родител

ЈЗУ УК за неврологија – Скопје
G35 – мултиплекс склероза (имуносупресивна состојба) кои се на хронична терапија. 

ЈЗУ УК за Кардиологија-Скопје ја додава дијагнозата:
I30 Акутен перикардит 

ЈЗУ УК за Гастроентерохепатологија: Ве известуваме дека за дополнување на листата од хронични дијагнози се предлагаат :
K51 Улцеративен колитис и K50 Кронова болест кои се на имуномодулаторна терапија
(Azatioprine), биолошка или биослична терапија.
– Z94.4 Состојба со трансплантиран црн дроб.