ЛОЛИ – Скопје

admin

Продавницa за чевли 
Адреса: Кеј 13-ти Ноември, ГТЦ подрум, Скопје 
Тел. 02 323 1854; 070 233355

Поволност: 15% попуст, 4 рати без камата (висината на ратата не смее да е помала од 500 денари)

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }