МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ – СКОПЈЕ

admin

МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ – СКОПЈЕ

Адреса: Булевар Партизански одреди, бр. 4

Телефони: 02 329 2100; 02 329 2155

Поволност: 6 рати без камата

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }