МЕБЕЛ – ВИ ВИНИЦА

admin

Локација: ул. Борис Трајковски б.б. Скопје; ул. Марксова  бр. 23 Виница
тел. 02 2700 513; 033 360-911 лок. 106

Поволност: одложено плаќање од 4 до 12 рати (најмала рата од 2.500,00 денари)

Во случај на промена на курсот на еврото во однос на денарот за повеќе од 5%, остатокот од долгот ќе биде пресметан според средниот курс на еврото објавен од НБ на Р. Македонија, на денот на доспевањето – плаќањето на секоја одделна рата.

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }