Медицинските сестри кои завршиле факултет ќе добиваат повисока плата

Ќе се систематизираат работните места на вкупно 578 вработени здравствени работници со средно стручно образование: медицински сестри, физиотерапевтски техничари, рентген-техничари, лабораториски техничари и други, рече Никола Тодоров.

Ова значи пластично признавање на завршеното образование за овие категории на здравствени работници кои што биле вработени со средно стручно образование, а во меѓувреме завршиле високо три годишно образование, систематизирање на работни места со високо образование и на тој начин практично и покачување на платата односно добивање на плата согласно нивното моментално стекнато образование, потенцира Тодоров.

Извор: zdravstvo.mk