Приоритети на ССКЦ

1. ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА НА ССКЦ во Централниот регистар, по донесената одлука од Министерството за труд и социјална политика.

2. ПОТПИШУВАЊЕ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР кој беше предложен од Министерството за здравство минатата година за време на одржувањето на генералниот штрајк на ССКЦ;

3. РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ССКЦ – членовите на ССКЦ да се ангажираат за зголемување на бројноста и стекнување репрезентативност, со цел самостојно преговарање со социјалните партнери.