ПСИ: Аплаузот на Владите за здравствените работници и работниците за нега не е доволен

Здравствените работници и работниците за нега се на првите редови на одговорот на пандемијата со Ковид-19. Работејќи под стрес и оптоварувања на глобалната здравствена вонредна состојба, тие обезбедија и продолжуваат да обезбедуваат превентивни и клинички услуги, долгорочна нега, нега на стари лица, грижа за деца, амбулантна нега и грижа за попреченост во нашите болници, домови и заедници.

Владите им аплаудираа. Но, аплаузот не е доволен. Додека се борат со вирусот САРС-КоВ-2 и спасуваат животи, тие мораа подеднакво да се борат за соодветна лична заштитна опрема и други мерки за безбедност на работното место, подобрено ниво на персонал и плата, а во многу случаи, дури и право за организирање и колективно договарање .

Во целиот свет, филијалите на Public Services International ги водеа борбите на нивните членови како синдикати со непоколеблива посветеност да ги бранат здравствените работници и работниците за нега во овие времиња и секогаш.
На овој вебинар, работниците за нега и синдикалците од сите региони во светот ќе ги раскажат своите приказни за предизвиците со кои се соочиле, битките за пристојна работа на работниците за нега што ги воделе и победите што ги извојувале.

Public Services International (PSI) Webinar Oct 25, 2021 04:00 PM in Paris