Нова ТВ: Синдикатот на Клинички ги поддржува измените на Законот за здравствена заштита

Синдикатот на Клинички центар ги поддржува предложените измени во Законот за здравствената заштита бидејќи како штпо потенцираат забелешките кои ги истакнувале се вметнати во новите измени на Законот.

„Синдикатот на Клинички центар беше единствениот релевантен чинител кој на јавната дебата за Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, одржана во октомври месец 2014 година во амфитеатарот на Деканатот на Медицинскиот факултет – Скопје, покрај другите забелешки, остро се спротистави на утврдените услови за договорот за специјализација нарекувајќи го таквиот договор “лихварски“, и оценувајќи го како штетен договор, и бараше од предлагачот истиот да го повлече.

Од таму велат дека предлозите за измени во Законот за здравствената заштита на Здружението и Асоцијацијата на специјализанти, вклучувајќи ги и измените за Договорот за специјализација, Синдикатот на Клинички центар биле доставувани и за нив било информирано Министерство за здравство и другите релевантни чинители.

Извор: Нова ТВ ׀ July 24, 2019-2:45 pm

Целиот текст прочитајте го тука