Ситник – Скопје/Охрид

admin

Адреса:  ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 39, Скопје – наспроти студентскиот
дом Кузман, до Клуб на пратеници (Ситник);
ул. Гоце Делчев бр. 42 – Стара чаршија, Охрид (Ситник)
ул. Гоце Делчев бр. 34 – Стара чаршија, Охрид (Lisca)

тел. 02 3128 000

Поволност: 5 рати без камата

Повеќе информации:

Ситник – Лио Скопје
Локација : Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 39
(наспроти студентскиод дом Кузман, до Клуб на Пратеници) –
Брендови и производи:

СИТНИК – ОХРИД
Локација: Гоце Делчев бр.42 – Стара Чаршија

СИТНИК – ЛИСЦА Охрид
Локаcија : Гоце Делчев бр.34 – Стара Чаршија

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ПРОДАВНИЦА ЗА БРЕНДОТ ЗА ДОЛНА ОБЛЕКА И ЕДИНСТВЕНИОТ  LINGERIE STORE ВО Охрид !!!!!!!

Поволности: На пет рати без камата

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }