Скаут – Скопје

admin

Скаут – Скопје

Адреса: Ул. Даме Груев бр.7 локал 12, Скопје
Телефони:   02 32 32 61102 32 0 99 21

Создавање и први чекори на Т.А. Скаут – Скопје
Нашата агенција е основана во 1999 година под името ТА СКАУТ. Во тоа време агнецијата бележи значителен раст во сите области и аспекти, проширува содржини и го унапредува квалитетот на своите понуди.
Туристичката агенција СКАУТ од создавањето е организирана и функционална како семејна компанија, што во оваа област на работење потврдува извонредно значителни предности кои допринесуваат за нашата успешност.

Организирана, Отворена, Флексибилна
Туристичката Агенција Скаут е организирана и работно поставена како отворена, флексибилна и развојна во работниот систем во областа на туризмот.
Основната работна развојна стратегија се одликува врз основа на искуствата на модерниот европски и светски туризам, кој ги следи потребите на современиот човек да ја сочува и развива својата работна способност да го запознае светот околу себе, други земји, народи и луѓе, неговите обичаи, вредности и начин на живеење

ТА СКАУТ поседува А лиценца
Високиот квалитет на услуга, брзина и ефикасност ги оправдува и лиценцата А која нашата компанија ја поседува.

ТА Скаут организира и летување, зимување, екскурзии, туристички патувања…

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }