Сојуз на здруженија на возачи на Македонија

admin

Адреса: Св. Климент Охридски 58б, Скопје
Телефони: 076 316 520; 076 316 521; 076 316 522 

Поволност: плаќање на 6 рати без камата
Повеќе информации:

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }