СПА НИКОЛ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ

admin

СПА НИКОЛ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ

Адреса: ул. Македонија бр. 6, 1/1

Телефони: 02 3112 584; 070 210 312

Поволност за осигурување: 25% попуст за плаќање во готово;

  10% попуст за плаќање до 6 рати без камата (висината

   на ратата не смее да е помала од 1000, 00) денари.   

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }