ССКЦ достави ургенција за прием до Министерот за здравство

Самостојниот синдикат на вработените во универзитетските клиники, центри, клинички болници и други јавни здравствени установи во Република Македонија (Синдикат на Клинички центар) на 14.02.2022 година достави званичено барање за средба со Министерот за здравство, г-дин Беким Сали.

На ова барање Синдикатот на Клинички центар нема добиено никакво известување ниту од Министерот, ниту од одговорните служби во Министерството за здравство за организирање и одржување на таква средба.     

Поради овие причини, Синдикатот на Клинички центар достави ургенција за прием до Министерот за здравство.

Содржината на ургенцијата погледајте ја тука.  

Скопје, 21.02.2022 година