ТА ПЕТ – СКОПЈЕ

admin

ТА ПЕТ – СКОПЈЕ

Локација: ул. Никола Вапцаров бр. 12, Скопје
Поволност5% попуст; 6 до 12 рати
(последната рата да се исплати со декемвриската плата)

Телефони: 02 3222 201; 02 3116 432; 075 476 516 Елена

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }