Томе Бродец – Гостивар

admin

Мавровско овчо сирење со висок квалитет од сопствено производство 
Адреса:  нас. Млаки 2 , бр.62, Гостивар
Лице за контакт:  Ивица 075 955 333

Поволност270,00 ден/кг на 3 рати без камата

*Сирењето се произведува од непастеризирано 100% овчо млеко и истото се произведува и преработува во мандра во с.Бродец – Маврово каде што и се одгледува стадото
* Достава на Клинички центар се врши 2 пати месечно, во среда

Повеќе информации: 
ДПТУ -“ТОМЕ БРОДЕЦ” ГОСТИВАР во соработка со СИНДИКАТОТ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТРИ

понуда за овчо сирење

1.  Нудиме овчо сирење со висок квалитет од сопствено производство.
2.  Сирењето е пакувано  во мали лимени канти со просечна бруто тежина од 6.5 до 7.5  кг.
3.  Цената е 270,00 мкд по килограм , со достава до Клинички Центар
4.  Достава ќе се врши 2 пати месечно (секоја втора среда)
5.  Плаќањето се врши на три еднакви месечни рати со потврда, изјава и членска карта на вашиот синдикат
* Сирењето се произведува од непастеризирано 100 % овчо млеко и истото се произведува и преработува во мандра во с.Бродец – Маврово каде што и го одгледуваме стадото.

ДПТУ -ТОМЕ БРОДЕЦ
Сметка: 240240100336235-Уни банка
Нас. Млаки 2 , Бр.62 / Гостивар

Лице за контакт:  Ивица 075 955 333

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }