Транзит дооел – Скопје

admin

Увоз и продажба на патнички и теретни гуми
Адреса: ул. Перо Наков бр.1 (упр.зг.ЖАС)
Тел. 071 392 550, 02 3171 507

Поволност: попуст 30% за плаќање во готово; плаќање на 6 рати без камата
Повеќе информации:

Компанијата Транзит Дооел веќе 25 години е увозник на пневматици (гуми) од брендовите
на Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava и Kelly (Сите од групацијата на Goodyear) .
Располага со магацински простор кој се наоѓа во Керамидница (зад Скопска пивара) во
кругот на ЖАС, како и сопствен сервис за монтирање и балансирање на гумите на истата
локација.
Повеќе податоци за можете да добиете преку:
web страната: http://www.tranzit.com.mk/ или
Facebook страната: https://www.facebook.com/tranzitdooel
За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е да ги имате следните
документи:
1. Потврда за задршка од плата заверена во јавната здравствена установа каде сте
вработени.
2. Две  Изјави  (една за продавачот/давател на погодноста и една за Синдикатот).
3. Потврда дека сте член на ССКЦ заверена во синдикатот.
Членовите на синдикатот и членовите на нивното потесно семејство во остварување на погодностите од овој
договор, ja приложуваат членската карта издадена од Синдикатот, заедно со нивната лична карта. Членовите
на нивното потесно семејство (брачен сопруг, деца) при остварување на погодностите од овој договор ќе треба
да ја приложат нивната лична карта заедно со членската карта од Синдикатот и личната карта на нивниот
брачен партнер или родител.

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }