УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ – СКОПЈЕ

admin

УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ – СКОПЈЕ

Поволност: попуст 20% од редовни цени (без бонуси); плаќање на 10 рати без камата   

Адреса: Бул Партизански одреди бр. 99, Скопје 
Телефон :  02 3093 212
Студентски евиденции: 02 30 93 215
Ректорат: 02 30 93 209
Тел: +389 02 30 93 212
E-mail: contact@utms.edu.mk

www.utms.edu.mk

Факултети:

1. Факултет за туризам 
2. Економски Факултет 
3. Факултет за претприемачки бизнис 
4. Факултет за менаџмент на човечки ресурси 
5.  Факултет за Меѓународен Маркетинг Менаџмент

Нашата мисија е создавање, спроведување и одржување на највисок квалитет во образованието. Подготовка на високо стручни кадри, кои ќе умеат да се соочат со предизвиците, што во иднина ќе им ги постават нивните професионални кариери.
Мисија

Нашата визија е домашна и меѓународна препознатливост. Восприемање на знаењето, презентација на вештините и видивост на стручноста.
Партнери на УТМС

Својствени, впечатливи, единствени…   
Историјат

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }