Јантар PS Fashion – Скопје

admin

Продавница за чевли
Адреса: Градски Трговски Центар – Скопје (1 спрат)
Тел. 071 322 308

Поволност: попуст 10% за плаќање во готово; плаќање на 4 рати без камата
Повеќе информации:

Локација:
Јантар, подружница PSFashion ГТЦ 1 кат (првиот локал десно од страната на плоштад)
Телефон: 071 322 308 Елена
За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е да ги имате следните
документи:
1. Потврда за задршка од плата заверена во јавната здравствена установа каде сте
вработени.
2. Две  Изјави  (една за продавачот/давател на погодноста и една за Синдикатот).
3. Потврда дека сте член на ССКЦ заверена во синдикатот.
Членовите на синдикатот и членовите на нивното потесно семејство во остварување на погодностите од овој
договор, ja приложуваат членската карта издадена од Синдикатот, заедно со нивната лична карта. Членовите
на нивното потесно семејство (брачен сопруг, деца) при остварување на погодностите од овој договор ќе треба
да ја приложат нивната лична карта заедно со членската карта од Синдикатот и личната карта на нивниот
брачен партнер или родител.

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }