Category : Јавни настапи

Јавни настапи

Јавна расправа за предложените измени и дополнувања на Законот за здравствената заштита

admin
Синдикатот на Клинички центри својата активност ја усмерува секаде каде што се засега по интересите, правата и статусот на здравствените работници и соработници. Во таа