ECOSE – СКОПЈЕ

admin

	ECOSE – СКОПЈЕ

Адреса:  ГТЦ приземје
тел. 070/502-920

Поволност: Од 3 до 5 рати

Повеќе информации:

Поволност:  
-на 3 рати без ограничување на сумата
-на 4 рати за износ над 6000,00 денари
-на 5 рати за износ над 10000,00 денари

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }