Izjava kanal 5 tv zdravstvenite rabotnici dopolnitelno da se motiviraat