LEDEREKS – Скопје

admin

Адреса: ул. Партизански одреди бр. 21/3-4, Скопје

Тел. 02 5129 127; 078 379 597; 078 379 598

Поволност: 6 рати за технички преглед, патничко осигурување и зелен картон, 3 рати за јавни патишта

РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
СО ПРОЕКТОТ БИДИ СРЕЌЕН
ЗА САМО 60 ДЕНАРИ!

ДАВАЧКИТЕ:
– ЈАВНИ ПАТИШТА
– АВТООДГОВОРНОСТ ПОЛИСА + (КАСКО, ЗЕЛЕН КАРТОН)
-ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
( НА 6 РАТИ БЕЗ НИКАКВИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ И КАМАТИ СО ЗАДРШКА ОД ПЛАТА)

ВАШЕ Е ДА ДОЈДЕТЕ, НАШЕ Е ДА СИ ЗАМИНЕТЕ СРЕЌНИ!
ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ КОНТАКТИРАЈТЕ:
078/379-598
078/379-597

СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ СО 
САМОСТОЈНИОТ СИНДИКАТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО
УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ, ЦЕНТРИ, КЛИНИЧКИ БОЛНИЦИ И
ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ BO РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Регистрирајте го Вашето возило со проектот “БИДИ СРЕЌЕН” и заштедете пари и време регистрирајќи го Вашиот автомобил со Нас не чекајќи редови на шалтерите од техничките прегледи.

Побарајте потврда од Финансиската Служба на Клиниката (Установата) во која работите за регистрација на Вашето возило или возила на членови од Вашето потесно семејство со проектот “Биди Среќен”. Во службата се сите потребни документи за регистрација на Вашето возило со напомена за плаќање на 6 (шест) месечни рати со задршка од Вашата плата.

По подигнувањето на документите контактирате со нас или наш вработен ги подигнува документите од Службата за финансии и Be контактира за закажување на регистрација на Вашето возило во еден од техничките прегледи на Здружение на Возачи на Град Скопје во рок од максимум 48 часови од подигнувањето на документите, или побрзо на Ваше барање.

На шалтерите на техничкиот преглед веќе Be чека полиса за автоодговорност или евентуално на Ваше барање некое дополнително осигурување (КАСКО, патничко осигурување и сл.) од Еуросиг АД Скопје, каде веќе Ви се платени и давачките за Јавни Патишта од компанијата Ледерекс во Ваше име и за Ваша сметка.

Ваше е да дојдете Среќни кај нас и со помош на вработените од Здружението на Возачи на Град Скопје да заминете откај Нас уште посреќни не потрошувајќи ни денар за регистрација на Вашето возило.

За сето тоа ќе се погрижи Самостојниот Синдикат на вработените во Универзитетските Клиники, Центри, Клинички Болници и други јавни здравствени установи во Република Македонија, давајќи Ви можност сето тоа да го платите на 6 (шест) рати со задршка од плата.
Во сетот документи кои Be очекуваат во Финансиската Служба на Установата во која работите имате:

Треба да доставите:

  • Копија од сообраќајната дозвола од возилото што се регистрира или копија од царинските документи или фактура за возилото ако е ново или прв пат се регистрира
    во Р.М.
  • Телефон за контакт на подносителот на барањето, телефон за контакт на сопственикот на возилото

БИДЕТЕ СРЕЌНИ CO НАС
РЕГИСТРИРАЈЌИ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО

Организатор на услугата: ЛЕДЕРЕКС ЕКСПОРТ СПОРТ – СКОПЈЕ
Офис: ул. Партизански одреди бр.21/3-4, 1000 Скопје
Тел. за контакт:
02-5129127
078/379-598
078/379-597
За сите информации обратете се на горенаведените телефони.

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }