Евроинс осигурување – Скопје

Осигурителна компанија         

Тел.  02 3228 904  

лого:

Поволност: плаќање на 9 рати без камата

Повеќе информации:  

Евроинс осигурување

Осигурување од автомобилска одговорност, зелен картон, каско осигурување на моторни возила, осигурување на имот, пакет домаќинско осигурување, патничко осигурување, други видови на осигурување.

Адреса: ТЦ Буњаковец, бул. Партизански Одреди бр.1, кат2, локал 8а
Тел: +389 2 3217-355

Адреса: Ул. 1105 бр.20
Тел: +389 2 5511-562

Адреса: Ул. 20 бр.52
Тел: /

Адреса: Ул. Орце Николов бр.109/1-1А
Тел: +389 2 3245-251

Адреса: Бул. Кочо Рацин бр.42,Влез 2, Стан бр.1
Тел: +389 2 3296-529

Адреса: Ул. Михаил Чаков бр.4 лок.13
Тел: +389 2 2779-323

Адреса: Ул. Лука Геров бб
Тел: +389 2 2037-868

Адреса: Ул. Никола Парапунов бр.41
Тел: +389 2 3061-310

Адреса: Ул. 16-та македонска бригада 6/1-10
Тел: +389 2 5511-980

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

Да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)

Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот