Еуростил – Скопје

Автонавлаки, Автокозметика, Автогалантерија        

Адреса: ул. Тајмишка 30, нас. Железара, Скопје

Тел.  02 2612 566; 02 2619 611     

лого:

Поволност: плаќање на 4 до 6 рати без камата; висината на ратата не треба да изнесува помалку од 1700 денари         

Повеќе информации:  

Еуростил е македонска компанија која датира од 1990 година и се занимава со производство на автонавлаки, увоз, извоз, дистрибуција и продажба на производи опфатени од областа на автокозметиката и автогалантеријата.

  • Располагаме со автонавлаки за сите видови на возила.
  • Задолжителна додатна опрема за возила.
  • Држачи за велосипеди.
  • Кровни држачи ( Багажници ) за возила.
  • Кровни куфери ( Делфини ).
  • Кровни држачи за скии.
  • Оригинални гумени патосници за сите видови возила.
  • Политурии
  • Освежувачи за возила
  • Разновидна автокозметика од реномирани светски прозиводители. 

Кај нас ќе најдете све што е потребно за одржување и нега на вашето возило.

 

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

Да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)

Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот