BG – PROTOVISION – Скопје

Германски средства за чистење – концентрати

Адреса: ул. Христо Татарчев бр. 47/1-6, Скопје      

Тел. 078 380 687

лого:

Поволност: попуст од 10% за плаќање во готово; плаќање на 3 рати без камата; висината на ратата не треба да изнесува помалку од 800 денари.  

Повеќе информации:  

Наша грижа е да направиме животот да биде почист, поздрав и подобар. Затоа, повеќе од 9 години создаваме иновативни и квалитетни производи.

Професионални средства за чистење наменети за третирање на сите површини и предмети. Без физички напор, стругање или триење. Ефикасно одстрануваат секаков вид на нечистотии. Високата економичност и ефикасност во чистењето се карактеристика на сите наши производи.

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

Да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)

Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот