SSSK go cestita jubilejot 30 godini od formiranje na UPOZ